PRO6 File

? Cách mở file .PRO6? Những phần mềm mở file .PRO6 và sửa file lỗi. Convert Binary PRO6 file sang định dạng khác.

.PRO6 File Extension

   
File name PRO6 File
File Type ProPresenter 6 Document
Nhà phát triển Renewed Vision
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .PRO6 là file gì?

PRO6 là Data Files - ProPresenter 6 Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Renewed Vision.

tập tin Một PRO6 chứa một bài thuyết trình được tạo ra với ProPresenter 6, đó là một chương trình được sử dụng để lắp ráp sản phẩm cho các sự kiện thể thao, dịch vụ thờ phượng thờ, và hội thảo. Nó lưu trữ thông tin về một bài thuyết trình, trong đó bao gồm số lượng các slide, cách bố trí của mỗi slide, và hiệu ứng chuyển tiếp và thời gian giữa các slide. PRO6 còn cả các file chứa tham chiếu đến âm thanh hoặc video trong bài thuyết trình.

What is a PRO6 file?

A PRO6 file contains a presentation created with ProPresenter 6, which is a program used for assembling productions for sporting events, church worship services, and conferences. It stores information about a presentation, which includes the number of slides, the layout of each slide, and transitions and timing between slides. PRO6 files also contain references to audio or video in the presentation.

Cách mở .PRO6 file

Để mở file .PRO6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRO6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRO6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRO6 do người dùng đóng góp.

  • Renewed Vision ProPresenter

Chuyển đổi file .PRO6

File .PRO6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *