PRO6PLX File

? Cách mở file .PRO6PLX? Những phần mềm mở file .PRO6PLX và sửa file lỗi. Convert Binary PRO6PLX file sang định dạng khác.

.PRO6PLX File Extension

   
File name PRO6PLX File
File Type ProPresenter 6 Playlist Bundle
Nhà phát triển Renewed Vision
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .PRO6PLX là file gì?

PRO6PLX là Data Files - ProPresenter 6 Playlist Bundle, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Renewed Vision.

tập tin Một PRO6PLX chứa một bó playlist được tạo ra bởi ProPresenter 6, đó là một chương trình trình diễn chuyên nghiệp. Nó lưu trữ một danh sách có thể bao gồm một hoặc nhiều .PRO6 file, file video, file hình ảnh, và các tập tin âm thanh. file PRO6PLX cho phép danh sách nhạc được lưu trữ hoặc chuyển giữa các máy tính.

What is a PRO6PLX file?

A PRO6PLX file contains a playlist bundle created by ProPresenter 6, which is a professional presentation program. It stores a playlist that may include one or more .PRO6 files, video files, image files, and audio files. PRO6PLX files enable playlists to be archived or transferred between computers.

Cách mở .PRO6PLX file

Để mở file .PRO6PLX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRO6PLX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRO6PLX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRO6PLX do người dùng đóng góp.

  • Renewed Vision ProPresenter

Chuyển đổi file .PRO6PLX

File .PRO6PLX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *