PRO6X File

PRO6X là Data Files - ProPresenter 6 Bundle File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Renewed Vision.

.PRO6X File Extension

   
File name PRO6X File
File Type ProPresenter 6 Bundle File
Nhà phát triển Renewed Vision
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .PRO6X là file gì?

PRO6X là Data Files - ProPresenter 6 Bundle File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Renewed Vision.

tập tin Một PRO6X là một bó Zip nén tạo ra với ProPresenter 6, đó là một chương trình sử dụng để lắp ráp sản xuất cho các dịch vụ thờ phượng thờ, hòa nhạc, hội nghị, và các sự kiện thể thao. Nó chứa một hoặc nhiều .PRO6 tài liệu cùng với bất kỳ tập tin media bao gồm trong bài thuyết trình hoặc playlist chọn. file PRO6X rất hữu ích cho mục đích lưu trữ và chuyển danh sách nhạc giữa các máy tính chạy ProPresenter.

What is a PRO6X file?

A PRO6X file is a Zip-compressed bundle created with ProPresenter 6, which is a program used to assemble productions for church worship services, concerts, conferences, and sporting events. It contains one or more .PRO6 documents along with any media files included in the presentation or playlist selected. PRO6X files are helpful for archival purposes and for transferring playlists between computers running ProPresenter.

Phần mềm mở file .PRO6X

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRO6X do filegi.com tổng hợp.

  • Renewed Vision ProPresenter

Chuyển đổi file .PRO6X

           

File .PRO6X có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *