PRO6X File

? Cách mở file .PRO6X? Những phần mềm mở file .PRO6X và sửa file lỗi. Convert Zip PRO6X file sang định dạng khác.

.PRO6X File Extension

   
File name PRO6X File
File Type ProPresenter 6 Bundle File
Nhà phát triển Renewed Vision
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .PRO6X là file gì?

PRO6X là Data Files - ProPresenter 6 Bundle File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Renewed Vision.

tập tin Một PRO6X là một bó Zip nén tạo ra với ProPresenter 6, đó là một chương trình sử dụng để lắp ráp sản xuất cho các dịch vụ thờ phượng thờ, hòa nhạc, hội nghị, và các sự kiện thể thao. Nó chứa một hoặc nhiều .PRO6 tài liệu cùng với bất kỳ tập tin media bao gồm trong bài thuyết trình hoặc playlist chọn. file PRO6X rất hữu ích cho mục đích lưu trữ và chuyển danh sách nhạc giữa các máy tính chạy ProPresenter.

What is a PRO6X file?

A PRO6X file is a Zip-compressed bundle created with ProPresenter 6, which is a program used to assemble productions for church worship services, concerts, conferences, and sporting events. It contains one or more .PRO6 documents along with any media files included in the presentation or playlist selected. PRO6X files are helpful for archival purposes and for transferring playlists between computers running ProPresenter.

Cách mở .PRO6X file

Để mở file .PRO6X click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRO6X bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRO6X

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRO6X do người dùng đóng góp.

  • Renewed Vision ProPresenter

Chuyển đổi file .PRO6X

File .PRO6X có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *