PROCREATE File

? Cách mở file .PROCREATE? Những phần mềm mở file .PROCREATE và sửa file lỗi. Convert N/A PROCREATE file sang định dạng khác.

.PROCREATE File Extension

   
File name PROCREATE File
File Type Procreate Artwork File
Nhà phát triển Savage Interactive
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PROCREATE là file gì?

PROCREATE là Raster Image Files - Procreate Artwork File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Savage Interactive.

Một tập tin sinh sản chứa vải được tạo ra bởi Savage sinh sản hoặc Savage sinh sản Pocket, đó là ứng dụng dùng để tạo ra hình ảnh minh họa và hình ảnh động. Đây là định dạng gốc sử dụng để lưu tác phẩm nghệ thuật với các ứng dụng sinh sản và có thể bao gồm các lớp hình ảnh, adjustment layers, layer masks, clipping masks, thông tin tập tin, từ khóa, và các yếu tố khác.

What is a PROCREATE file?

A PROCREATE file contains a canvas created by Savage Procreate or Savage Procreate Pocket, which are applications used to create illustrations and animations. It is the native format used to save artwork with Procreate apps and may include image layers, adjustment layers, layer masks, clipping masks, file information, keywords, and other elements.

Cách mở .PROCREATE file

Để mở file .PROCREATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PROCREATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PROCREATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PROCREATE do người dùng đóng góp.

  • Savage Procreate Pocket
  • Apple Finder
  • Apple Finder
  • Savage Procreate

Chuyển đổi file .PROCREATE

File .PROCREATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *