PROF File

? Cách mở file .PROF? Những phần mềm mở file .PROF và sửa file lỗi. Convert Text PROF file sang định dạng khác.

.PROF File Extension

   
File name PROF File
File Type Super Smash Bros. Crusade Profile
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PROF là file gì?

PROF là Game Files - Super Smash Bros. Crusade Profile, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Hồ sơ được sử dụng và được tạo ra bởi Super Smash Bros Crusade, một Super Smash Bros trò chơi fan-made dành cho Windows; chứa thông tin về tiểu sử của một người chơi ở định dạng văn bản đơn giản.

What is a PROF file?

Profile used and created by Super Smash Bros. Crusade, a fan-made Super Smash Bros. game for Windows; contains information about a player's profile in plain text format.

Cách mở .PROF file

Để mở file .PROF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PROF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PROF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PROF do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • IETrader
  • IETrader
  • TradeMaven
  • Sophia Curricular

Chuyển đổi file .PROF

File .PROF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *