PROPERTIES File

? Cách mở file .PROPERTIES? Những phần mềm mở file .PROPERTIES và sửa file lỗi. Convert Text PROPERTIES file sang định dạng khác.

.PROPERTIES File Extension

   
File name PROPERTIES File
File Type 1Minecraft Properties File
Nhà phát triển Mojang Specifications
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.4 ★ (731 Bình chọn)

File .PROPERTIES là file gì?

PROPERTIES là Game Files - 1Minecraft Properties File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Mojang Specifications.

tập tin Một TÍNH là một tập tin cài đặt được sử dụng bởi Minecraft, một trò chơi xây dựng khối sandbox. Nó được lưu trong thông tin cấu hình văn bản và lưu trữ đơn giản cho các trò chơi. TÍNH tập tin có thể được sử dụng để cấu hình một máy chủ nhiều người Minecraft hay mod game.

What is a PROPERTIES file?

A PROPERTIES file is a settings file used by Minecraft, a sandbox block construction game. It is saved in plain text and stores configuration information for the game. PROPERTIES files may be used for configuring a Minecraft multiplayer server or a game mod.

Cách mở .PROPERTIES file

Để mở file .PROPERTIES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PROPERTIES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PROPERTIES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PROPERTIES do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Free File Viewer
  • Free File Viewer
  • Edge Code CC
  • Notepad++
  • Hancom Office Hanword
  • Hancom Office Hanword

Chuyển đổi file .PROPERTIES

File .PROPERTIES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *