PROQC File

? Cách mở file .PROQC? Những phần mềm mở file .PROQC và sửa file lỗi. Convert N/A PROQC file sang định dạng khác.

.PROQC File Extension

   
File name PROQC File
File Type ProPresenter Quartz Composition
Nhà phát triển Renewed Vision
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .PROQC là file gì?

PROQC là Video Files - ProPresenter Quartz Composition, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Renewed Vision.

các tài liệu được tạo ra bởi nhà soạn nhạc ProPresenter để xem file thạch anh (.QTZ); chứa xử lý và trả lại dữ liệu đồ họa dùng cho hình ảnh động; xuất hiện tương tự như một bộ phim QuickTime nhưng nhỏ hơn nhiều kích thước.

What is a PROQC file?

Composer documents created by ProPresenter in order to view Quartz files (.QTZ); contains processed and rendered graphical data used for animations; appears similar to a QuickTime movie but is much smaller in size.

Cách mở .PROQC file

Để mở file .PROQC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PROQC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PROQC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PROQC do người dùng đóng góp.

  • Renewed Vision ProPresenter

Chuyển đổi file .PROQC

File .PROQC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *