PROTO File

? Cách mở file .PROTO? Những phần mềm mở file .PROTO và sửa file lỗi. Convert Text PROTO file sang định dạng khác.

.PROTO File Extension

   
File name PROTO File
File Type Protocol Buffer File
Nhà phát triển Google
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.5 ★ (29 Bình chọn)

File .PROTO là file gì?

PROTO là Developer Files - Protocol Buffer File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Google.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra trong định dạng Nghị định thư Buffer của Google, một định dạng dữ liệu tuần tự được sử dụng để trao đổi dữ liệu; quy định cụ thể một hoặc nhiều "thông điệp" như hồ sơ hợp lý, mỗi trong số đó có chứa các cặp tên-giá trị (ví dụ, một thông báo Person có thể có một ID, tên và địa chỉ); được thiết kế để thay thế cho XML để trao đổi dữ liệu.

What is a PROTO file?

Developer file created in Google's Protocol Buffer format, a data serialization format used for exchanging data; specifies one or more "messages" as logical records, each of which contains name-value pairs (e.g., a Person message may have an ID, name, and address); designed as an alternative to XML for data exchange.

Cách mở .PROTO file

Để mở file .PROTO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PROTO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PROTO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PROTO do người dùng đóng góp.

  • protobuf

Chuyển đổi file .PROTO

File .PROTO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *