PRTL File

? Cách mở file .PRTL? Những phần mềm mở file .PRTL và sửa file lỗi. Convert Binary PRTL file sang định dạng khác.

.PRTL File Extension

   
File name PRTL File
File Type Premiere Pro Title File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PRTL là file gì?

PRTL là Video Files - Premiere Pro Title File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin tiêu đề video được tạo ra bởi Adobe Premiere Pro, một video chuyên nghiệp chỉnh sửa ứng dụng; chứa văn bản và phong cách cho tiêu đề video chính hoặc chú thích; thường được sử dụng để hiển thị văn bản ở đoạn đầu và cuối của một đoạn video.

What is a PRTL file?

Video title file created by Adobe Premiere Pro, a professional video editing application; contains the text and styles for the main video heading or caption; commonly used for displaying text at the beginning and end segments of a video.

Cách mở .PRTL file

Để mở file .PRTL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRTL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRTL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRTL do người dùng đóng góp.

  • Adobe Premiere Pro 2020
  • Adobe Premiere Elements
  • Adobe Premiere Elements
  • Adobe Premiere Pro CC
  • Adobe Premiere Standard
  • Adobe Premiere
  • Adobe Premiere

Chuyển đổi file .PRTL

File .PRTL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *