PRV File

? Cách mở file .PRV? Những phần mềm mở file .PRV và sửa file lỗi. Convert Binary PRV file sang định dạng khác.

.PRV File Extension

   
File name PRV File
File Type 1Vue Preview File
Nhà phát triển E-on Software
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .PRV là file gì?

PRV là 3D Image Files - 1Vue Preview File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi E-on Software.

Hình ảnh xem trước được tạo ra bởi E-on Vue, một chương trình được sử dụng để xây dựng mô hình môi trường 3D; chứa một hình ảnh xem trước của một cảnh 3D, thường có độ phân giải thấp hơn so với cảnh render cuối cùng; sử dụng để lưu trữ xem trước cảnh trước khi sản xuất thức.

What is a PRV file?

Image preview created by E-on Vue, a program used for 3D environment modeling; contains a preview image of a 3D scene, which typically has a lower resolution than the final rendered scene; used for storing scene previews before final production.

Cách mở .PRV file

Để mở file .PRV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRV do người dùng đóng góp.

  • SoftMaker Presentations
  • Presentations
  • Presentations
  • SoftMaker Office Professional
  • LABELVIEW
  • EUC Tool
  • EUC Tool

Chuyển đổi file .PRV

File .PRV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *