PSK File

? Cách mở file .PSK? Những phần mềm mở file .PSK và sửa file lỗi. Convert Binary PSK file sang định dạng khác.

.PSK File Extension

   
File name PSK File
File Type Unreal Engine Skeletal Mesh File
Nhà phát triển Epic Games
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (12 Bình chọn)

File .PSK là file gì?

PSK là 3D Image Files - Unreal Engine Skeletal Mesh File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Epic Games.

Tập tin được sử dụng bởi các công nghệ Unreal Engine, một công cụ chơi game dùng để tạo ra game bắn súng trò chơi người thứ nhất như Unreal Tournament; chứa thông tin lưới cho một mô hình 3D; sử dụng để nhập khẩu các mô hình 3D vào Unreal Engine.

What is a PSK file?

File used by the Unreal Engine, a gaming engine used to create first-person shooter games such as Unreal Tournament; contains mesh information for a 3D model; used to import 3D models into the Unreal Engine.

Cách mở .PSK file

Để mở file .PSK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSK do người dùng đóng góp.

  • Epic Games Unreal Engine
  • WinRAR
  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • SQL Navigator for Oracle

Chuyển đổi file .PSK

File .PSK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *