PSM File

? Cách mở file .PSM? Những phần mềm mở file .PSM và sửa file lỗi. Convert N/A PSM file sang định dạng khác.

.PSM File Extension

   
File name PSM File
File Type 1Solid Edge Sheet Metal File
Nhà phát triển Siemens
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PSM là file gì?

PSM là CAD Files - 1Solid Edge Sheet Metal File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Siemens.

thiết kế tấm kim loại được tạo ra với Solid Edge, một chương trình CAD được sử dụng để tạo ra các phần 3D và lắp ráp; chứa một mô hình 3D có thể được sử dụng để sản xuất các bộ phận từ tấm kim loại.

What is a PSM file?

Sheet metal design created with Solid Edge, a CAD program used for creating 3D parts and assemblies; contains a 3D model that can be used to manufacture parts from sheet metal.

Cách mở .PSM file

Để mở file .PSM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSM do người dùng đóng góp.

  • Solid Edge
  • AnvSoft Photo Slideshow Maker Free
  • AnvSoft Photo Slideshow Maker Free
  • AnvSoft Photo Flash Maker Free
  • AnvSoft Photo Flash Maker Platinum
  • AnvSoft Photo Slideshow Maker Platinum
  • AnvSoft Photo Slideshow Maker Platinum

Chuyển đổi file .PSM

File .PSM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *