PSM1 File

? Cách mở file .PSM1? Những phần mềm mở file .PSM1 và sửa file lỗi. Convert Text PSM1 file sang định dạng khác.

.PSM1 File Extension

   
File name PSM1 File
File Type Windows PowerShell Script Module File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PSM1 là file gì?

PSM1 là Developer Files - Windows PowerShell Script Module File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Script sử dụng bởi Windows PowerShell, một chương trình tương tự như Windows Command Prompt mà cung cấp chức năng vỏ cao cấp hơn; chứa các chức năng và các biến có thể được bao gồm như là một mô-đun duy nhất trong một kịch bản .PS1 riêng biệt; sử dụng để lưu trữ các thư viện PowerShell tái sử dụng.

What is a PSM1 file?

Script used by Windows PowerShell, a program similar to the Windows Command Prompt that provides more advanced shell functionality; contains functions and variables that can be included as a single module in a separate .PS1 script; used for storing reusable PowerShell libraries.

Cách mở .PSM1 file

Để mở file .PSM1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSM1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSM1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSM1 do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows PowerShell
  • Operativni sistem Microsoft Windows
  • Operativni sistem Microsoft Windows
  • RadLight MPC DirectShow Filter
  • Intel Graphics Media Accelerator
  • PowerGUI
  • PowerGUI

Chuyển đổi file .PSM1

File .PSM1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *