PSW File

? Cách mở file .PSW? Những phần mềm mở file .PSW và sửa file lỗi. Convert N/A PSW file sang định dạng khác.

.PSW File Extension

   
File name PSW File
File Type 1Windows Password Reset Disk File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (36 Bình chọn)

File .PSW là file gì?

PSW là Misc Files - 1Windows Password Reset Disk File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin mật khẩu sao lưu tạo ra với Windows' Forgotten Password Wizard; lưu trên một ổ đĩa USB, đĩa mềm, hoặc các phương tiện khác và có thể được sử dụng để thiết lập lại mật khẩu cho người dùng Windows; thường sử dụng userkey.psw filename.

What is a PSW file?

Password backup file created with Windows' Forgotten Password Wizard; saved on a USB drive, floppy disk, or other media and can be used to reset a password for a Windows user; often uses the filename userkey.psw.

Cách mở .PSW file

Để mở file .PSW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSW do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Password Reset Wizard
  • CX-Protocol
  • CX-Protocol
  • TextMaker
  • Microsoft Word
  • Password Depot
  • Password Depot

Chuyển đổi file .PSW

File .PSW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *