PSW6 File

? Cách mở file .PSW6? Những phần mềm mở file .PSW6 và sửa file lỗi. Convert Binary PSW6 file sang định dạng khác.

.PSW6 File Extension

   
File name PSW6 File
File Type Password Depot 6 File
Nhà phát triển AceBIT
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PSW6 là file gì?

PSW6 là Encoded Files - Password Depot 6 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi AceBIT.

Tập tin được tạo ra bởi Password Depot 6, một người quản lý mật khẩu cho Windows, Android và iOS; tiết kiệm một tập hợp các mật khẩu cá nhân; cũng có thể lưu trữ tên người dùng, thông tin thẻ tín dụng, giấy phép phần mềm, mức độ quan trọng, và các thông tin khác có liên quan.

What is a PSW6 file?

File created by Password Depot 6, a password manager for Windows, Android, and iOS; saves a collection of personal passwords; can also store user names, credit card information, software licenses, importance levels, and other related information.

Cách mở .PSW6 file

Để mở file .PSW6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSW6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSW6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSW6 do người dùng đóng góp.

  • AceBIT Password Depot
  • Password Depot
  • Password Depot
  • Panda Secure Vault

Chuyển đổi file .PSW6

File .PSW6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *