PSWX File

? Cách mở file .PSWX? Những phần mềm mở file .PSWX và sửa file lỗi. Convert XML PSWX file sang định dạng khác.

.PSWX File Extension

   
File name PSWX File
File Type Password Depot Portable File
Nhà phát triển AceBIT
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .PSWX là file gì?

PSWX là Data Files - Password Depot Portable File, dưới định dạng XML được phát triển bởi AceBIT.

Tập tin được tạo ra bởi Password Depot, một tổ chức mật khẩu cho Windows, Android và iOS; lưu tất cả thông tin mật khẩu trong một định dạng XML di động, nhưng vẫn mã hóa thông tin nhạy cảm với một mật khẩu chủ; cho phép dữ liệu được chuyển giao giữa Windows và các phiên bản di động của phần mềm.

What is a PSWX file?

File created by Password Depot, a password organizer for Windows, Android, and iOS; saves all password information in a portable XML format, but still encrypts the sensitive information with a master password; allows data to be transferred between the Windows and mobile versions of the software.

Cách mở .PSWX file

Để mở file .PSWX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSWX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSWX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSWX do người dùng đóng góp.

  • AceBIT Password Depot
  • Password Depot
  • Password Depot
  • Panda Secure Vault

Chuyển đổi file .PSWX

File .PSWX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *