PTY File

? Cách mở file .PTY? Những phần mềm mở file .PTY và sửa file lỗi. Convert Text PTY file sang định dạng khác.

.PTY File Extension

   
File name PTY File
File Type Rational Property Set
Nhà phát triển IBM
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .PTY là file gì?

PTY là Developer Files - Rational Property Set, dưới định dạng Text được phát triển bởi IBM.

Thuộc tính tập tin được sử dụng bởi Rational Rose, một chương trình xây dựng mô hình dữ liệu; chứa các giá trị sửa đổi có thể được gắn vào một mô hình Rose và yếu tố mô hình có liên quan; sử dụng để xác định chi tiết mô hình mà không được thể hiện bằng ký hiệu UML chuẩn.

What is a PTY file?

Properties file used by Rational Rose, a data modeling program; contains modifiable values that can be attached to a Rose model and related model element; used for defining model details that are not expressed in standard UML notation.

Cách mở .PTY file

Để mở file .PTY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PTY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PTY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PTY do người dùng đóng góp.

  • IBM Rational Rose
  • sakura editor
  • sakura editor

Chuyển đổi file .PTY

File .PTY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *