PUBLICATION File

? Cách mở file .PUBLICATION? Những phần mềm mở file .PUBLICATION và sửa file lỗi. Convert N/A PUBLICATION file sang định dạng khác.

.PUBLICATION File Extension

   
File name PUBLICATION File
File Type Twixl Publisher Publication
Nhà phát triển Twixl media
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .PUBLICATION là file gì?

PUBLICATION là Page Layout Files - Twixl Publisher Publication, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Twixl media.

Xuất bản được tạo ra bởi Twixl nhà xuất bản, một chương trình cho phép người dùng tạo ra các ứng dụng nội dung tương tác cho các thiết bị di động; chứa một hoặc nhiều bài viết, trong đó bao gồm nội dung của nó, kích thước bố trí, tiêu đề, và tagline.

What is a PUBLICATION file?

Publication created by Twixl Publisher, a program that enables users to create interactive content apps for mobile devices; contains one or more articles, which includes its content, layout dimensions, title, and taglines.

Cách mở .PUBLICATION file

Để mở file .PUBLICATION click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PUBLICATION bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PUBLICATION

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PUBLICATION do người dùng đóng góp.

  • Twixl Viewer
  • Twixl Publisher
  • Twixl Publisher

Chuyển đổi file .PUBLICATION

File .PUBLICATION có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *