PUG File

? Cách mở file .PUG? Những phần mềm mở file .PUG và sửa file lỗi. Convert Text PUG file sang định dạng khác.

.PUG File Extension

   
File name PUG File
File Type Pug Template
Nhà phát triển Pug
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PUG là file gì?

PUG là Developer Files - Pug Template, dưới định dạng Text được phát triển bởi Pug.

Một tập tin PUG là một mẫu viết bằng ngôn ngữ Pug, mà là một ngôn ngữ HTML viết tắt được sử dụng tương tự như các ngôn ngữ Emmet và Markdown. Nó chứa HTML trong cú pháp tiêu chuẩn nhưng không bao gồm các thẻ đóng và thay vào đó nhấn mạnh vết lõm. file PUG thường được sử dụng để tạo ra các trang web động, trong khi .HTML file thường tạo ra các trang web tĩnh.

What is a PUG file?

A PUG file is a template written in the Pug language, which is a shorthand HTML language that is used similarly to the Emmet and Markdown languages. It contains HTML code in the standard syntax but does not include closing tags and instead emphasizes indentations. PUG files are commonly used to create dynamic webpages, whereas .HTML files generally produce static webpages.

Cách mở .PUG file

Để mở file .PUG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PUG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PUG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PUG do người dùng đóng góp.

  • Panic Coda 2
  • Vim
  • Vim
  • Pug
  • Microsoft Visual Studio Code
  • Sublime Text
  • Sublime Text
  • text editor
  • MacroMates TextMate

Chuyển đổi file .PUG

File .PUG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *