PUK File

? Cách mở file .PUK? Những phần mềm mở file .PUK và sửa file lỗi. Convert N/A PUK file sang định dạng khác.

.PUK File Extension

   
File name PUK File
File Type Pavuk Universal Kommand File
Nhà phát triển Pavuk Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PUK là file gì?

PUK là Data Files - Pavuk Universal Kommand File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pavuk Systems.

tập tin Một PUK là một tập tin Pavuk phổ Kommand sử dụng bởi các Pavuk Device Interface (PDI) ứng dụng. Nó chứa thẻ cấu hình và an ninh sử dụng để xác minh truyền dữ liệu giữa một công cụ và một máy chủ.

What is a PUK file?

A PUK file is a Pavuk Universal Kommand file used by the Pavuk Device Interface (PDI) application. It contains configuration and security tokens used to verify data transfers between an instrument and a server.

Cách mở .PUK file

Để mở file .PUK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PUK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PUK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PUK do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .PUK

File .PUK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *