PUP File

? Cách mở file .PUP? Những phần mềm mở file .PUP và sửa file lỗi. Convert Binary PUP file sang định dạng khác.

.PUP File Extension

   
File name PUP File
File Type 1PlayStation 3 Update File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (234 Bình chọn)

File .PUP là file gì?

PUP là Compressed Files - 1PlayStation 3 Update File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

Một tập tin PUP là một tập tin hoặc vá sử dụng để cập nhật các phần mềm 3 (PS3) hệ thống PlayStation. Nó có thể bao gồm bản vá bảo mật, sửa lỗi, và các tính năng hệ điều hành thêm. file PUP thường được đặt tên PS3UPDAT.PUP.

What is a PUP file?

A PUP file is a file or patch used to update the PlayStation 3 (PS3) system software. It may include security patches, bug fixes, and extra operating system features. PUP files are typically named PS3UPDAT.PUP.

Cách mở .PUP file

Để mở file .PUP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PUP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PUP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PUP do người dùng đóng góp.

  • PeaZip
  • WinRAR
  • WinRAR
  • PeaExtractor
  • MALTS GEAR
  • 7-Zip
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .PUP

File .PUP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *