PUPPET File

? Cách mở file .PUPPET? Những phần mềm mở file .PUPPET và sửa file lỗi. Convert N/A PUPPET file sang định dạng khác.

.PUPPET File Extension

   
File name PUPPET File
File Type Adobe Character Animator Puppet File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PUPPET là file gì?

PUPPET là Vector Image Files - Adobe Character Animator Puppet File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Một tập tin Múa rối chứa một con rối, mà là một nhân vật hoặc đối tượng được tạo ra bởi Adobe Character Animator, một chương trình dùng để tạo ra hình ảnh động 2D của các nhân vật minh họa. Nó lưu trữ hình ảnh trong định dạng Character Animator Múa rối, trong đó bao gồm các lớp cho mỗi phần của con rối và hành vi hoạt hình ứng dụng. file Múa rối được tạo ra từ tác phẩm nghệ thuật được lưu trong các định dạng tập tin Photoshop PSD hoặc Illustrator .ai.

What is a PUPPET file?

A PUPPET file contains a puppet, which is a character or object created by Adobe Character Animator, a program used to create 2D animations of illustrated characters. It stores an image in the Character Animator Puppet format, which includes layers for each part of the puppet and applied animation behaviors. PUPPET files are created from artwork saved in the Photoshop .PSD or Illustrator .AI file formats.

Cách mở .PUPPET file

Để mở file .PUPPET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PUPPET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PUPPET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PUPPET do người dùng đóng góp.

  • Adobe Character Animator 2019

Chuyển đổi file .PUPPET

File .PUPPET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *