PURBLEPAIRSSAVE-MS File

? Cách mở file .PURBLEPAIRSSAVE-MS? Những phần mềm mở file .PURBLEPAIRSSAVE-MS và sửa file lỗi. Convert Binary PURBLEPAIRSSAVE-MS file sang định dạng khác.

.PURBLEPAIRSSAVE-MS File Extension

   
File name PURBLEPAIRSSAVE-MS File
File Type Purble Pairs Saved Game
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .PURBLEPAIRSSAVE-MS là file gì?

PURBLEPAIRSSAVE-MS là Game Files - Purble Pairs Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

save game được tạo ra bởi Purble Pairs, một trò chơi trí nhớ là một phần của Purble Place (Microsoft Games miễn phí cho Windows trò chơi); tiết kiệm kích thước của lưới thẻ nhớ cũng như số lượng các trận đấu và bỏ lỡ; được sử dụng để tiếp tục nơi các cầu thủ rời đi.

What is a PURBLEPAIRSSAVE-MS file?

Saved game created by Purble Pairs, a memory game that is part of Purble Place (a free Microsoft Games for Windows game); saves the size of the memory card grid as well as the number of matches and misses; used for continuing where the player left off.

Cách mở .PURBLEPAIRSSAVE-MS file

Để mở file .PURBLEPAIRSSAVE-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PURBLEPAIRSSAVE-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PURBLEPAIRSSAVE-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PURBLEPAIRSSAVE-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Purble Place

Chuyển đổi file .PURBLEPAIRSSAVE-MS

File .PURBLEPAIRSSAVE-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *