PURBLESHOPSAVE-MS File

? Cách mở file .PURBLESHOPSAVE-MS? Những phần mềm mở file .PURBLESHOPSAVE-MS và sửa file lỗi. Convert Binary PURBLESHOPSAVE-MS file sang định dạng khác.

.PURBLESHOPSAVE-MS File Extension

   
File name PURBLESHOPSAVE-MS File
File Type Purble Place Shop Saved Game
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .PURBLESHOPSAVE-MS là file gì?

PURBLESHOPSAVE-MS là Game Files - Purble Place Shop Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin trò chơi lưu tạo ra bởi Purble Shop, một tiểu trò chơi trong vòng Purble Place, một trò chơi miễn phí đi kèm với Microsoft Games for Windows; tiết kiệm trạng thái của trò chơi và có thể được sử dụng để tải tiến bộ trò chơi trước.

What is a PURBLESHOPSAVE-MS file?

Saved game file created by Purble Shop, a sub-game within Purble Place, a free game included with Microsoft Games for Windows; saves the state of the game and can be used for loading the previous game's progress.

Cách mở .PURBLESHOPSAVE-MS file

Để mở file .PURBLESHOPSAVE-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PURBLESHOPSAVE-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PURBLESHOPSAVE-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PURBLESHOPSAVE-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Purble Place

Chuyển đổi file .PURBLESHOPSAVE-MS

File .PURBLESHOPSAVE-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *