PVA File

? Cách mở file .PVA? Những phần mềm mở file .PVA và sửa file lỗi. Convert N/A PVA file sang định dạng khác.

.PVA File Extension

   
File name PVA File
File Type PVA Video File
Nhà phát triển TechnoTrend
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .PVA là file gì?

PVA là Video Files - PVA Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TechnoTrend.

Định dạng video được sử dụng bởi TI TMS320AV711z TECHNOTREND dựa video kỹ thuật số phát sóng (DVB) bo mạch PCI; cũng được sử dụng bởi Hauppauge, Siemens, Galaxis, và phần cứng tương thích DVB khác; bao gồm một chuỗi các gói tin audio / video với không có tiêu đề tập tin hoặc trailer.

What is a PVA file?

Video format used by TechnoTrend's TI TMS320AV711z based digital video broadcasting (DVB) PCI boards; also used by Hauppauge, Siemens, Galaxis, and other compatible DVB hardware; consists of a sequence of audio/video packets with no file header or trailer.

Cách mở .PVA file

Để mở file .PVA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PVA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PVA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PVA do người dùng đóng góp.

  • PCF Miro
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • MPlayer
  • Miro
  • Haihaisoft Universal Player
  • Haihaisoft Universal Player

Chuyển đổi file .PVA

File .PVA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *