PVC File

? Cách mở file .PVC? Những phần mềm mở file .PVC và sửa file lỗi. Convert N/A PVC file sang định dạng khác.

.PVC File Extension

   
File name PVC File
File Type 1Panasonic VM1 Voice File
Nhà phát triển Panasonic
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PVC là file gì?

PVC là Audio Files - 1Panasonic VM1 Voice File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Panasonic.

Độc quyền định dạng ghi âm được sử dụng bởi Panasonic giọng nói phần mềm chỉnh sửa (ví Panasonic IC Recorder RR-US361 / 360); có thể được lưu vào máy tính bằng cách sử dụng "Chuyển đổi để Mail Transfer Format" chức năng trong phần mềm chỉnh sửa Panasonic giọng nói; còn được gọi là một tập tin VM1.

What is a PVC file?

Proprietary audio recording format used by Panasonic Voice Editing Software (for Panasonic IC Recorder RR-US361/360); may be saved to a computer using the "Convert to Mail Transfer Format" function in the Panasonic Voice Editing Software; also known as a VM1 file.

Cách mở .PVC file

Để mở file .PVC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PVC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PVC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PVC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • PlexView
  • PlexView

Chuyển đổi file .PVC

File .PVC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *