PVD File

? Cách mở file .PVD? Những phần mềm mở file .PVD và sửa file lỗi. Convert Text PVD file sang định dạng khác.

.PVD File Extension

   
File name PVD File
File Type 1Polygen3D Vector Descriptor
Nhà phát triển Varden Development
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .PVD là file gì?

PVD là Data Files - 1Polygen3D Vector Descriptor, dưới định dạng Text được phát triển bởi Varden Development.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Polygen3D, một công cụ Java sử dụng để tạo 3D bề mặt; chứa dữ liệu của dự án như đồ họa, dữ liệu bề mặt và bất kỳ thông tin dự án cụ thể khác;

What is a PVD file?

Project file created by Polygen3D, a Java tool used for generating 3D surfaces; contains project data such as graphic, surface data and any other project-specific information;

Cách mở .PVD file

Để mở file .PVD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PVD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PVD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PVD do người dùng đóng góp.

  • Varden Development Polygen3D
  • ImageMixerVCDDVD2
  • ImageMixerVCDDVD2
  • Adobe Reader
  • Adobe Acrobat
  • PolyView
  • PolyView

Chuyển đổi file .PVD

File .PVD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *