PWL File

PWL là System Files - Windows Password List, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.PWL File Extension

   
File name PWL File
File Type Windows Password List
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .PWL là file gì?

PWL là System Files - Windows Password List, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Mật khẩu tập tin được sử dụng bởi Windows cho thông tin đăng nhập của người dùng, mạng và mật khẩu dial-up; có thể chứa tối đa 255 mật khẩu, mỗi trong đó lưu trữ một loại tài nguyên, tên và mật khẩu; lưu trữ trong một định dạng mã hóa độc quyền trong thư mục Windows.

What is a PWL file?

Password file used by Windows for user logins, network and dial-up passwords; may contain up to 255 passwords, each which store a resource type, name, and password; stored in a proprietary encrypted format in the Windows directory.

Phần mềm mở file .PWL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PWL do filegi.com tổng hợp.

  • ElcomSoft Proactive System Password Recovery
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Winter
  • Media Player Classic
  • ALTIUM
  • ALTIUM

Chuyển đổi file .PWL

           

File .PWL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *