PWL File

? Cách mở file .PWL? Những phần mềm mở file .PWL và sửa file lỗi. Convert Binary PWL file sang định dạng khác.

.PWL File Extension

   
File name PWL File
File Type Windows Password List
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .PWL là file gì?

PWL là System Files - Windows Password List, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Mật khẩu tập tin được sử dụng bởi Windows cho thông tin đăng nhập của người dùng, mạng và mật khẩu dial-up; có thể chứa tối đa 255 mật khẩu, mỗi trong đó lưu trữ một loại tài nguyên, tên và mật khẩu; lưu trữ trong một định dạng mã hóa độc quyền trong thư mục Windows.

What is a PWL file?

Password file used by Windows for user logins, network and dial-up passwords; may contain up to 255 passwords, each which store a resource type, name, and password; stored in a proprietary encrypted format in the Windows directory.

Cách mở .PWL file

Để mở file .PWL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PWL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PWL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PWL do người dùng đóng góp.

  • ElcomSoft Proactive System Password Recovery
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Winter
  • Media Player Classic
  • ALTIUM
  • ALTIUM

Chuyển đổi file .PWL

File .PWL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *