PWV File

? Cách mở file .PWV? Những phần mềm mở file .PWV và sửa file lỗi. Convert Binary PWV file sang định dạng khác.

.PWV File Extension

   
File name PWV File
File Type Password Vault Archive
Nhà phát triển Paranoia Works
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .PWV là file gì?

PWV là Encoded Files - Password Vault Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Paranoia Works.

định dạng lưu trữ được sử dụng bởi các ứng dụng bí mật Space Encryptor Android vào mật khẩu lưu trữ; chứa một hoặc mật khẩu mã hóa hơn, mã PIN, và ghi chú.

What is a PWV file?

Archive format used by the Secret Space Encryptor Android app to store passwords; contains one or more encrypted passwords, PINs, and notes.

Cách mở .PWV file

Để mở file .PWV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PWV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PWV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PWV do người dùng đóng góp.

  • Paranoia Works Secret Space Encryptor

Chuyển đổi file .PWV

File .PWV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *