PX File

? Cách mở file .PX? Những phần mềm mở file .PX và sửa file lỗi. Convert N/A PX file sang định dạng khác.

.PX File Extension

   
File name PX File
File Type Pixel Image File
Nhà phát triển Pixel
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (13 Bình chọn)

File .PX là file gì?

PX là Raster Image Files - Pixel Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pixel.

tập tin hình ảnh được lưu bởi các biên tập hình ảnh Pixel, một chỉnh sửa hình ảnh đa nền tảng, chỉnh sửa hình ảnh, thao tác đồ họa, và chương trình hoạt hình; hỗ trợ các lớp, đường dẫn, các kênh truyền hình, mặt nạ, và lựa chọn; cũng có thể bao gồm điều chỉnh và lớp hiệu ứng như một tài liệu Photoshop (PSD).

What is a PX file?

Image file saved by the Pixel image editor, a multi-platform image editing, photo retouching, graphics manipulation, and animation program; supports layers, paths, channels, masks, and selections; may also include adjustment and effects layer like a Photoshop (.PSD) document.

Cách mở .PX file

Để mở file .PX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PX do người dùng đóng góp.

  • Gnumeric
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Pixel

Chuyển đổi file .PX

File .PX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *