PX5 File

? Cách mở file .PX5? Những phần mềm mở file .PX5 và sửa file lỗi. Convert N/A PX5 file sang định dạng khác.

.PX5 File Extension

   
File name PX5 File
File Type Clone Manager Primer Collection File
Nhà phát triển Sci-Ed
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PX5 là file gì?

PX5 là Data Files - Clone Manager Primer Collection File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sci-Ed.

tập tin bộ sưu tập Primer tạo ra bởi Clone Manager, một chương trình được sử dụng để nhân bản mô phỏng, các hoạt động enzyme, vẽ bản đồ đồ họa; chứa thông tin về hai hay nhiều loại sơn lót.

What is a PX5 file?

Primer collection file created by Clone Manager, a program used for cloning simulation, enzyme operations, graphic map drawing; contains information about two or more primers.

Cách mở .PX5 file

Để mở file .PX5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PX5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PX5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PX5 do người dùng đóng góp.

  • GSL Biotech SnapGene
  • Sci-Ed Clone Manager
  • Sci-Ed Clone Manager

Chuyển đổi file .PX5

File .PX5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *