PXB File

? Cách mở file .PXB? Những phần mềm mở file .PXB và sửa file lỗi. Convert Binary PXB file sang định dạng khác.

.PXB File Extension

   
File name PXB File
File Type Pixelmator Brush File
Nhà phát triển Pixelmator Team
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PXB là file gì?

PXB là Settings Files - Pixelmator Brush File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Pixelmator Team.

Bàn chải tập tin được sử dụng bởi Pixelmator, một chương trình chỉnh sửa hình ảnh Mac OS X; cửa hàng phong cách đột quỵ mặc định cho vẽ một hình ảnh; bao gồm các hình dạng cọ, đường kính khoảng cách, và các tài sản khác; được sử dụng để vẽ mô hình cơ bản hoặc tùy chỉnh.

What is a PXB file?

Brush file used by Pixelmator, a Mac OS X image editing program; stores the default stroke style for painting an image; includes the brush shape, diameter, spacing, and other properties; used for drawing basic or custom patterns.

Cách mở .PXB file

Để mở file .PXB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PXB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PXB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PXB do người dùng đóng góp.

  • XnView
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • PictExplorer
  • PubNETics e-binder
  • PubNETics e-binder

Chuyển đổi file .PXB

File .PXB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *