PXICON File

? Cách mở file .PXICON? Những phần mềm mở file .PXICON và sửa file lỗi. Convert Binary PXICON file sang định dạng khác.

.PXICON File Extension

   
File name PXICON File
File Type CandyBar Icon
Nhà phát triển Panic
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PXICON là file gì?

PXICON là Raster Image Files - CandyBar Icon, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Panic.

Biểu tượng hình ảnh được sử dụng bởi thanh kẹo, một chương trình sử dụng để tùy biến biểu tượng trong môi trường Mac OS X; tiết kiệm nhiều hình ảnh trong một file duy nhất, mỗi với độ phân giải khác nhau đại diện cho kích thước biểu tượng tiêu chuẩn (ví dụ: 512x512, 256x256, 128x128, vv).

What is a PXICON file?

Icon image used by CandyBar, a program used for customizing icons in the Mac OS X environment; saves multiple images in a single file, each with different resolutions representing the standard icon sizes (i.e., 512x512, 256x256, 128x128, etc.).

Cách mở .PXICON file

Để mở file .PXICON click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PXICON bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PXICON

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PXICON do người dùng đóng góp.

  • Panic CandyBar

Chuyển đổi file .PXICON

File .PXICON có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *