PXIP File

? Cách mở file .PXIP? Những phần mềm mở file .PXIP và sửa file lỗi. Convert N/A PXIP file sang định dạng khác.

.PXIP File Extension

   
File name PXIP File
File Type Pixelmator Image Preset
Nhà phát triển Pixelmator Team
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PXIP là file gì?

PXIP là Settings Files - Pixelmator Image Preset, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pixelmator Team.

Hình ảnh cài sẵn được sử dụng bởi Pixelmator, Mac OS X đồ họa raster chỉnh sửa ứng dụng; chứa các giá trị cho một hình ảnh, chẳng hạn như chiều cao, chiều rộng, và độ phân giải; có thể được lựa chọn hoặc tùy chỉnh khi tạo một hình ảnh mới.

What is a PXIP file?

Image preset used by Pixelmator, a Mac OS X raster graphics editing application; contains values for an image, such as height, width, and resolution; can be selected or customized when creating a new image.

Cách mở .PXIP file

Để mở file .PXIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PXIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PXIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PXIP do người dùng đóng góp.

  • Pixelmator

Chuyển đổi file .PXIP

File .PXIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *