PXJ File

? Cách mở file .PXJ? Những phần mềm mở file .PXJ và sửa file lỗi. Convert N/A PXJ file sang định dạng khác.

.PXJ File Extension

   
File name PXJ File
File Type RecordNow Project
Nhà phát triển Roxio
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .PXJ là file gì?

PXJ là Data Files - RecordNow Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Roxio.

Đĩa authoring dự án tạo ra với Sonic RecordNow, một chương trình CD / DVD; sử dụng để tạo đĩa dữ liệu, cũng như đĩa CD âm thanh và DVD video; tập tin có thể được tổ chức bởi người sử dụng và sau đó ghi ra đĩa.

What is a PXJ file?

Disc authoring project created with Sonic RecordNow, a CD/DVD burning program; used for creating data discs, as well as audio CDs and video DVDs; files can be organized by the user and then burned to a disc.

Cách mở .PXJ file

Để mở file .PXJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PXJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PXJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PXJ do người dùng đóng góp.

  • RecordNow
  • PrimoCD Plus, PrimoCD Deluxe, PrimoCD Pro and PrimoDVD
  • PrimoCD Plus, PrimoCD Deluxe, PrimoCD Pro and PrimoDVD
  • MyCD Pro
  • PrimoCD, PrimoCD Plus, PrimoCD Pro8, Pro16 and Pro64

Chuyển đổi file .PXJ

File .PXJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *