PYM File

? Cách mở file .PYM? Những phần mềm mở file .PYM và sửa file lỗi. Convert Text PYM file sang định dạng khác.

.PYM File Extension

   
File name PYM File
File Type PYM Macro Preprocessor File
Nhà phát triển VRVis Research
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .PYM là file gì?

PYM là Developer Files - PYM Macro Preprocessor File, dưới định dạng Text được phát triển bởi VRVis Research.

tập tin vĩ mô được sử dụng bởi PYM, tiền xử lý vĩ mô dựa trên ngôn ngữ lập trình Python; chứa macro được xác định giữa "#begin trăn" và đánh dấu "#END python"; sử dụng để tạo các phím tắt cho các lập trình viên.

What is a PYM file?

Macro file used by PYM, a macro preprocessor based on the Python programming language; contains macros defined between "#begin python" and "#end python" markers; used to create shortcuts for programmers.

Cách mở .PYM file

Để mở file .PYM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PYM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PYM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PYM do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • text editor

Chuyển đổi file .PYM

File .PYM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *