PYO File

? Cách mở file .PYO? Những phần mềm mở file .PYO và sửa file lỗi. Convert N/A PYO file sang định dạng khác.

.PYO File Extension

   
File name PYO File
File Type Python Optimized Code
Nhà phát triển Python Software Foundation
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (15 Bình chọn)

File .PYO là file gì?

PYO là Executable Files - Python Optimized Code, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Python Software Foundation.

Biên soạn chương trình Python, tương tự như một tập tin pyc, nhưng báo cáo khẳng định và hướng dẫn SET_LINENO được loại bỏ.

What is a PYO file?

Compiled Python program, similar to a .PYC file, but assert statements and SET_LINENO instructions are removed.

Cách mở .PYO file

Để mở file .PYO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PYO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PYO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PYO do người dùng đóng góp.

  • Python pywin32
  • Python Interactive Shell
  • Python Interactive Shell
  • Python pyreadline
  • Python
  • Tux Word Smith
  • Tux Word Smith

Chuyển đổi file .PYO

File .PYO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *