PZP File

? Cách mở file .PZP? Những phần mềm mở file .PZP và sửa file lỗi. Convert Zip PZP file sang định dạng khác.

.PZP File Extension

   
File name PZP File
File Type 1Tibo Jigs@w Compressed Puzzle File
Nhà phát triển Tibo Software
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PZP là file gì?

PZP là Game Files - 1Tibo Jigs@w Compressed Puzzle File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Tibo Software.

Tập tin được sử dụng bởi Jigs @ w, một chương trình được sử dụng để tạo ra và đặt các câu đố với nhau; chứa một hình ảnh chia thành mảnh ghép cũng như nhạc nền; lưu trữ trong một định dạng nén cho việc chia sẻ Internet.

What is a PZP file?

File used by Jigs@w, a program used for creating and putting together puzzles; contains an image broken up into puzzle pieces as well as background music; stored in a compressed format for Internet sharing.

Cách mở .PZP file

Để mở file .PZP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PZP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PZP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PZP do người dùng đóng góp.

  • Tibo Jigs@w
  • Photo Suite II
  • Photo Suite II
  • The PrintShop Photo Pro
  • The Print Shop PhotoPro
  • Puzzles Collection
  • Puzzles Collection

Chuyển đổi file .PZP

File .PZP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *