PZS File

? Cách mở file .PZS? Những phần mềm mở file .PZS và sửa file lỗi. Convert N/A PZS file sang định dạng khác.

.PZS File Extension

   
File name PZS File
File Type PhotoSuite Slide Show File
Nhà phát triển Sonic Solutions
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .PZS là file gì?

PZS là Raster Image Files - PhotoSuite Slide Show File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sonic Solutions.

Slide Show được tạo ra bởi PhotoSuite, một biên tập viên hình ảnh và tổ chức; chứa các hình ảnh trượt lắp ráp bởi người sử dụng mà xuất hiện dựa trên các thiết lập người dùng tùy chỉnh.

What is a PZS file?

Slide Show created by PhotoSuite, an image editor and organizer; contains slide images assembled by the user that appear based on the user-customized settings.

Cách mở .PZS file

Để mở file .PZS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PZS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PZS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PZS do người dùng đóng góp.

  • Roxio Creator NXT Pro 7
  • Photo Suite II
  • Photo Suite II
  • The PrintShop Photo Pro
  • The Print Shop PhotoPro
  • CrazyTalk Animator
  • CrazyTalk Animator

Chuyển đổi file .PZS

File .PZS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *