Q07 File

? Cách mở file .Q07? Những phần mềm mở file .Q07 và sửa file lỗi. Convert Binary Q07 file sang định dạng khác.

.Q07 File Extension

   
File name Q07 File
File Type QuickTax 2007 Tax Return
Nhà phát triển Intuit Canada
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .Q07 là file gì?

Q07 là Data Files - QuickTax 2007 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit Canada.

tờ khai thuế được tạo ra bởi QuickTax 2007, một chương trình được sử dụng để nộp thuế Canada cho năm tính thuế năm 2007; chứa các hình thức thuế điền bởi người sử dụng; được tạo ra trong năm 2008 cho các loại thuế năm 2007.

What is a Q07 file?

Tax return created by QuickTax 2007, a program used for filing Canadian taxes for the 2007 tax year; contains tax forms filled out by the user; created during the 2008 year for the 2007 year taxes.

Cách mở .Q07 file

Để mở file .Q07 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Q07 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Q07

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Q07 do người dùng đóng góp.

  • Intuit Canada QuickTax
  • Intuit Canada TurboTax
  • Intuit Canada TurboTax

Chuyển đổi file .Q07

File .Q07 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *