Q2D File

? Cách mở file .Q2D? Những phần mềm mở file .Q2D và sửa file lỗi. Convert Binary Q2D file sang định dạng khác.

.Q2D File Extension

   
File name Q2D File
File Type Quick 3D Cover Design File
Nhà phát triển Nervepreserve
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .Q2D là file gì?

Q2D là Settings Files - Quick 3D Cover Design File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nervepreserve.

Bìa thiết kế tạo ra với Quick 3D Cover, một chương trình dùng để tạo ra hình ảnh sản phẩm 3D cho boxshots phần mềm, ebook, hộp nữ trang, và các sản phẩm khác; lưu trữ các mẫu thiết kế được lựa chọn cũng như người dùng chỉ định văn bản, đồ họa, và màu sắc.

What is a Q2D file?

Cover design created with the Quick 3D Cover, a program used to create 3D product images for software boxshots, eBooks, jewel cases, and other products; stores the selected design template as well as user-specified text, graphics, and colors.

Cách mở .Q2D file

Để mở file .Q2D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Q2D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Q2D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Q2D do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Quick2Do
  • Quick2Do

Chuyển đổi file .Q2D

File .Q2D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *