Q5Q File

? Cách mở file .Q5Q? Những phần mềm mở file .Q5Q và sửa file lỗi. Convert N/A Q5Q file sang định dạng khác.

.Q5Q File Extension

   
File name Q5Q File
File Type SuperBladePro Presets File
Nhà phát triển Flaming Pear Software
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .Q5Q là file gì?

Q5Q là Settings Files - SuperBladePro Presets File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Flaming Pear Software.

Một tập tin Q5Q chứa cài đặt trước được sử dụng bởi SuperBladePro, một chương trình dùng để tạo ra bề mặt và kết cấu tác 2D và 3D, chẳng hạn như kim loại, gel, và kính. Nó lưu trữ các hiệu ứng thiết lập tùy chỉnh bởi người dùng hoặc đóng gói với các plugin được áp dụng cho hình ảnh và văn bản. file Q5Q thường được phân bố trong các tập tin ZIP với một số tác phẩm khác, bao gồm hình ảnh BMP và "readme" file TXT.

What is a Q5Q file?

A Q5Q file contains presets used by SuperBladePro, a program used to create 2D and 3D surface and texture effects, such as metal, gel, and glass. It stores effects settings customized by a user or packaged with the plugin that are applied to images and text. Q5Q files are typically distributed in .ZIP files with several other files, including .BMP images and "readme" .TXT files.

Cách mở .Q5Q file

Để mở file .Q5Q click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Q5Q bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Q5Q

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Q5Q do người dùng đóng góp.

  • Corel PaintShop Pro with SuperBladePro plugin
  • Adobe Photoshop with SuperBladePro plugin
  • Adobe Photoshop with SuperBladePro plugin

Chuyển đổi file .Q5Q

File .Q5Q có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *