Q5R File

? Cách mở file .Q5R? Những phần mềm mở file .Q5R và sửa file lỗi. Convert N/A Q5R file sang định dạng khác.

.Q5R File Extension

   
File name Q5R File
File Type Melancholytron Photoshop Plug-in
Nhà phát triển Flaming Pear Software
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .Q5R là file gì?

Q5R là Plugin Files - Melancholytron Photoshop Plug-in, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Flaming Pear Software.

Photoshop plug-in được phát triển bởi Flaming Pear phần mềm; Điều chỉnh hue và tập trung để làm cho hình ảnh ủ rũ, hoài cổ, và buồn; phải nằm trong thư mục Plug-ins trong thư mục ứng dụng để làm việc.

What is a Q5R file?

Photoshop plug-in developed by Flaming Pear Software; adjusts hue and focus to make pictures moody, nostalgic, and sad; must reside in the Plug-ins folder within the application folder to work.

Cách mở .Q5R file

Để mở file .Q5R click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Q5R bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Q5R

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Q5R do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .Q5R

File .Q5R có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *