Q7Q File

? Cách mở file .Q7Q? Những phần mềm mở file .Q7Q và sửa file lỗi. Convert N/A Q7Q file sang định dạng khác.

.Q7Q File Extension

   
File name Q7Q File
File Type India Ink Photoshop Plug-in
Nhà phát triển N/A
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .Q7Q là file gì?

Q7Q là Plugin Files - India Ink Photoshop Plug-in, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Photoshop plug-in được phát triển bởi Flaming Pear phần mềm; chuyển đổi hình ảnh màu sắc để bán sắc đen và trắng và tạo ra hiệu ứng khắc đầy màu sắc; phải nằm trong thư mục Plug-ins trong thư mục ứng dụng để làm việc.

What is a Q7Q file?

Photoshop plug-in developed by Flaming Pear Software; converts color images to black-and-white halftones and creates colorful etched effects; must reside in the Plug-ins folder within the application folder to work.

Cách mở .Q7Q file

Để mở file .Q7Q click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Q7Q bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Q7Q

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Q7Q do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .Q7Q

File .Q7Q có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *