Q8R File

? Cách mở file .Q8R? Những phần mềm mở file .Q8R và sửa file lỗi. Convert N/A Q8R file sang định dạng khác.

.Q8R File Extension

   
File name Q8R File
File Type Flood Photoshop Plug-in
Nhà phát triển Flaming Pear Software
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .Q8R là file gì?

Q8R là Plugin Files - Flood Photoshop Plug-in, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Flaming Pear Software.

Photoshop plug-in được phát triển bởi Flaming Pear phần mềm; sử dụng để tạo hình ảnh 3D với chảy nước phản ánh thực tế; phải nằm trong thư mục Plug-ins trong thư mục ứng dụng để làm việc.

What is a Q8R file?

Photoshop plug-in developed by Flaming Pear Software; used for creating 3D watery images with realistic reflections; must reside in the Plug-ins folder within the application folder to work.

Cách mở .Q8R file

Để mở file .Q8R click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Q8R bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Q8R

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Q8R do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .Q8R

File .Q8R có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *