Q9Q File

? Cách mở file .Q9Q? Những phần mềm mở file .Q9Q và sửa file lỗi. Convert N/A Q9Q file sang định dạng khác.

.Q9Q File Extension

   
File name Q9Q File
File Type BladePro Presets File
Nhà phát triển Flaming Pear Software
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .Q9Q là file gì?

Q9Q là Settings Files - BladePro Presets File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Flaming Pear Software.

Một tập tin Q9Q chứa cài đặt trước được sử dụng bởi BladePro và SuperBladePro, đó là chương trình dùng để tạo ra bề mặt và kết cấu tác 2D và 3D, như thủy tinh, kim loại, và gel. Nó lưu trữ các thiết lập cho các hiệu ứng được áp dụng cho hình ảnh và văn bản. file Q9Q có thể được tùy chỉnh bởi người dùng hoặc đóng gói với chương trình.

What is a Q9Q file?

A Q9Q file contains presets used by BladePro and SuperBladePro, which are programs used to create 2D and 3D surface and texture effects, such as glass, metal, and gel. It stores settings for effects that are applied to images and text. Q9Q files may be customized by a user or packaged with the program.

Cách mở .Q9Q file

Để mở file .Q9Q click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Q9Q bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Q9Q

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Q9Q do người dùng đóng góp.

  • Corel PaintShop Pro with SuperBladePro plugin
  • Adobe Photoshop with SuperBladePro plugin
  • Adobe Photoshop with SuperBladePro plugin

Chuyển đổi file .Q9Q

File .Q9Q có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *