Q9R File

? Cách mở file .Q9R? Những phần mềm mở file .Q9R và sửa file lỗi. Convert N/A Q9R file sang định dạng khác.

.Q9R File Extension

   
File name Q9R File
File Type Glitterato Photoshop Plug-In
Nhà phát triển Flaming Pear Software
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .Q9R là file gì?

Q9R là Plugin Files - Glitterato Photoshop Plug-In, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Flaming Pear Software.

Photoshop plug-in được phát triển bởi Flaming Pear phần mềm; tạo sao thực tế và tinh vân; phải nằm trong thư mục Plug-ins trong thư mục ứng dụng để làm việc.

What is a Q9R file?

Photoshop plug-in developed by Flaming Pear Software; creates realistic stars and nebulas; must reside in the Plug-ins folder within the application folder to work.

Cách mở .Q9R file

Để mở file .Q9R click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Q9R bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Q9R

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Q9R do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .Q9R

File .Q9R có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *