QAR File

? Cách mở file .QAR? Những phần mềm mở file .QAR và sửa file lỗi. Convert Zip QAR file sang định dạng khác.

.QAR File Extension

   
File name QAR File
File Type QlikView Extension
Nhà phát triển QlikTech International
Phân loại Plugin Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .QAR là file gì?

QAR là Plugin Files - QlikView Extension, dưới định dạng Zip được phát triển bởi QlikTech International.

Add-on tập tin được sử dụng bởi QlikView, một chương trình phân tích dữ liệu sử dụng cho các báo cáo kinh doanh thông minh; cửa hàng một kho lưu trữ các tập tin, trong đó quy định cụ thể một hình dung mới hoặc giao diện người dùng thành phần; đôi khi được dùng cho việc tích hợp trực quan của bên thứ ba.

What is a QAR file?

Add-on file used by QlikView, a data analysis program used for business intelligence reporting; stores an archive of files, which specifies a new visualization or user interface component; sometimes used for integrating third-party visualizations.

Cách mở .QAR file

Để mở file .QAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QAR do người dùng đóng góp.

  • QlikTech International QlikView
  • Quartus II Web Edition
  • Quartus II Web Edition
  • Media Player Classic
  • Quartus II 11.0sp1 (
  • Quartus II 11.0sp1 Web Edition
  • Quartus II 11.0sp1 Web Edition

Chuyển đổi file .QAR

File .QAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *