!QB File

? Cách mở file .!QB? Những phần mềm mở file .!QB và sửa file lỗi. Convert N/A !QB file sang định dạng khác.

.!QB File Extension

   
File name !QB File
File Type qBittorrent Partial Download File
Nhà phát triển qBittorrent
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (9 Bình chọn)

File .!QB là file gì?

!QB là Misc Files - qBittorrent Partial Download File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi qBittorrent.

tập tin tải về không đầy đủ tạo ra bởi qBittorrent, một khách hàng Torrent; gắn thêm phần mở rộng vào một tập tin vì nó đang được tải về, và phần mở rộng được lấy ra khi quá trình download hoàn tất "QB.!"; tương tự như.! BT BitTorrent và.! file UT uTorrent.

What is a !QB file?

Incomplete download file created by qBittorrent, a Torrent client; appends the ".!qB" extension to a file as it's being downloaded, and the extension is removed when the download is complete; similar to .!BT BitTorrent and .!UT uTorrent files.

Cách mở .!QB file

Để mở file .!QB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .!QB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .!QB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .!QB do người dùng đóng góp.

  • qBittorrent
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .!QB

File .!QB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *