QB2006 File

? Cách mở file .QB2006? Những phần mềm mở file .QB2006 và sửa file lỗi. Convert Binary QB2006 file sang định dạng khác.

.QB2006 File Extension

   
File name QB2006 File
File Type QuickBooks 2006 File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .QB2006 là file gì?

QB2006 là Data Files - QuickBooks 2006 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

Kế toán tập tin dữ liệu được tạo ra bởi phiên bản Mac của QuickBooks, một chương trình kế toán doanh nghiệp nhỏ; chứa thông tin công ty quản lý tài chính, chẳng hạn như thu nhập và chi phí; sử dụng để theo dõi dữ liệu tài chính, cũng như nộp thuế.

What is a QB2006 file?

Accounting data file created by the Mac version of QuickBooks, a small business accounting program; contains company financial management information, such as income and expenses; used for tracking financial data, as well as filing taxes.

Cách mở .QB2006 file

Để mở file .QB2006 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QB2006 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QB2006

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QB2006 do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Intuit QuickBooks Pro

Chuyển đổi file .QB2006

File .QB2006 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *